Saturday, April 2, 2011

11 tanda kebahagian dan kecelakaan

Share
Sebelas tanda-tanda mereka di kalangan orang yang telah dikurniakan kebahagiaan oleh Allah S.W.T dapat dilihat melalui sifat dan sikap mereka iaitu:1. Tidak kasih kepada dunia (zuhud) dan cinta kepada akhirat;
2. Sentiasa ingin beribadat dan membaca Al-Quran;
3. Sedikit berbicara mengenai hal yang tidak perlu;
4. Sentiasa memelihara solat lima waktu;
5. Sentiasa berwaspada terhadap barang haram dan syubahat, sedikit atau banyak;
6. Bersahabat dengan orang yang baik-baik;
7. Bersikap tawaduk, tidak sombong;
8. Dermawan lagi pemurah;
9. Bersifat belas kasihan terhadap makhluk yang dicintai Allah s.w.t;
10. Menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk; dan
11. Banyak mengingati mati.

Manakala sebelas tanda-tanda kecelakaan juga boleh di kesan terhadap mana-mana Muslim yang ada pada mereka sifat dan sikap sebeperti berikut:

1. Rakus dalam mengumpul harta;
2. Keinginan hanya untuk memuaskan syahwat dan mencari keenakan dunia;
3. Ucapannya kotor dan suka memburukkan orang;
4. Meremehkan solat lima waktu;
5. Bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa;
6. Buruk budi pekerti;
7. Berlaku bongkak dan sombong;
8. Tidak memberi manfaat kepada manusia;
9. Amat sedikit belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman;
10. Kikir; dan
11. Tidak ingat mati.

source : Muhamad Hanafi Bin Sawalludin

No comments: